2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Planetary Boundaries

Brick works

Utställningen 'Planetary Boundaries' handlar om att se världen ur ett nytt perspektiv genom att söka ett förhållningssätt till arkitektur och design som kretsar kring planetariskt välbefinnande och den globala miljöns tillstånd.

Det Kongelige Akademi i Köpenhamn har länge fokuserat på att hitta vägar till att minska koldioxidutsläppen i byggnadsprojekt – att restaurera framför att bygga nytt och skapa design som håller. Utställningen Planetary Boundaries – Rethinking Architecture and Design låter dig uppleva projekt som, ur ett akademiskt-, arkitektur-, eller designperspektiv reflekterar över potentialen för innovativ formgivning, byggnadsmaterial och typer av bostäder med stark estetik – men en liten planetarisk påverkan. På Form/Design Center kommer du kunna se 6 av utställningens 25 forsknings- och utvecklingsprojekt.


 

Deltagare