2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

PÅGÅENDE ARBETE

Work in progress

En inblick i designutbildningsvärlden

Pågående arbeten på Kandidat- och Magisterprogrammet på Lunds Universitet, Industridesignskolan, LTH från kurser, workshops och några examensarbeten.

Deltagare