2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Oberoende matstaden

Urban food system

Upplev morgondagens urbana matsystem

Vårt matsystem befinner sig i en central punkt i historien. På randen av kollaps - eller transformation. Allt beror på vad vi gör nu.

Vi tror på möjligheten till en bättre framtid. En där matsystemet börjar anpassa sig till vad människor, planeten och samhället verkligen behöver. Och vi tror att det börjar i städerna.

I utställningen Oberoende matstaden får vi uppleva ett förvandlat Malmö med många olika sinnen. Ett Malmö där en myllrande blandning av människor, produktionsmetoder och innovativa samarbeten har format ett nytt och hållbart matsystem. En stad redo för framtiden.

Deltagare