2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

IN MIND & IN ACTION

En utställning om omtanke och aktsamhet i tanke och handling

Omtanke och aktsamhet i tanke och i handling. Som individ, organisation och en del av samhället intresserar och engagerar jag mig i tanke och i handling. Utställningen belyser olika aspekter på omtanke och aktsamhet.

Deltagare