2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Material Driven Design

Material Driven Design

Utställning med biomaterial som bidrar till en regenerativ framtid!

I kursen Material Driven Design (7,5hp) arbetar vi under 5v med en innovationsprocess, där produktdesign studenter på K3, Malmö Universitet använder organiska restflöden för att skapa framtidens material och hitta nya spännande användningsområden där rest blir till resurs. I slutet av kursen utvecklar studenterna förslag på användningsområden för de nya materialen och skapar enklare prototyper. I år har vi arbetat med restflöden från livsmedelsindustrin där Svensk Hampaindustri AB och Lilla Protein Fabriken (SLU) har bidraget med sina restflöden från hampa, blast från sockerbetor och grönkål. 

Med dessa nya biomaterial ifrågasätter vi både industrins materialval och konsumenters beteenden. Måste saker vara tillverkade i plaster som håller i 400år när de endast används under en begränsad tidsperiod? Borde vi inte ta hand om våra saker bättre så de håller längre? Att formge med biomaterial ställer även krav på designern som behöver integrera materialet redan i början av designprocessen och ta ställning till vilka beteenden som användaren behöver ändra på i framtiden. Traditionellt sett så vårdar vi läder, trä och vissa textiler. Varför skulle vi inte kunna vårda fler material?

Deltagare