2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Instruktioner

FL_MODELL

Modeller 2015-

Förstberg Ling grundades 2015 av Björn Förstberg och Mikael Ling. Studions tillvägagångssätt för arkitektur och design tar utgångspunkt i förståelsen för uppdraget och ett ifrågasättande av konventioner. Förstberg Ling anser att kreativitet och innovation uppstår i skärningspunkten mellan kunskap och kritiskt ifrågasättande.

Förstberg Ling avfärdar inte det kända, men genom att utmana dess gränser och integrera nya element, rör sig deras arbete ofta längs linjen mellan det självklara och det oväntade.

Medan ritningar, skisser och bilder är avgörande för att vägleda processen, är de inte slutmålet. Det yttersta värdet och betydelsen ligger i den konkreta, verkliga implementeringen eller konstruktionen. Ritningar är instruktioner; det byggda objektet är allt.


  

Deltagare