2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Going Dark

"Going Dark" är en uppslukande audiovisuell miljö som gör det möjligt för besökare att uppleva påverkan och förekomsten av ljusföroreningar i stadsmiljöer

Going Dark är en interaktiv installation som gör det möjligt för deltagarna att uppleva offentliga utrymmen när de påverkas av ljusföroreningar. Den interaktiva miljön skildrar vad som händer om mänsklig påverkan fortsätter att störa ekosystemet genom ljusföroreningar eller om regler för artificiell belysning tillämpas effektivt. Skiftande landskap vägleder deltagarna att reflektera över ljusföroreningarnas osynliga krafter. Installationen uppmuntrar till reflektion över samhällsengagemang och informerar besökarna om hur de ska agera i deras samhällen. Going Dark kombinerar interaktiv konst med designforskningsprinciper efter ett människocentrerat tillvägagångssätt.

Going Dark uppmanar deltagarna att överväga den genomgripande effekten av artificiellt ljus och den ofta förbisedda frågan om ljusföroreningar. Ljusföroreningar påverkar oss som individer på lång sikt genom att störa vår dygnsrytm, såväl som däggdjurens nattbeteende, fåglars häckningsbeteende och insekters livscykler. För att visa medkänsla och omsorg till våra sambor behöver vi stärka individer i ett urbant ekosystem. Going Dark tar upp frågan om ljusföroreningar genom att öka medvetenheten bland besökare och ifrågasätter bristen på regulatoriska designstandarder i stadsrum. Detta projekt fördjupar vår förmåga att kollektivt ta hand om och ta ansvar för den mänskliga påverkan i vår omgivande miljö.

Deltagare