2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Performance

Föreställning med Evelina Björnkvist & Ida Kjällquist

Evelina & Ida

Thoughtful Intentions

Evelina Björnqvist är en materialbaserad formgivare, konstnär och träarbetare. När hon navigerar mellan konceptuell design och hantverk, kretsar hennes praktik kring sensorisk interaktion och den symboliska betydelsen av vardagliga föremål - ofta med utgångspunkt i dess relation till kropp och rörelse. Med ett scenografiskt förhållningssätt är hon intresserad av hur objekt och rumsliga sammanhang kan samverka för att bygga lager av perception. Korrelationen mellan färg och materialitet informerar hennes process såväl som det slutliga resultatet, som kan vara en funktionell eller icke-funktionell del eller installation.

Ida Kjällquist är dansare, koreograf och producent. Hennes metoder är inspirerade av filosofin inom GAGA och har sitt ursprung i improvisation, i det oväntade, det outforskade – att ständigt utmana sina invanda impulser till rörelse och att besöka okända platser i kroppen. Hon arbetar med ett intresse för form, snabbhet och kopplande ansträngning med nöje. I sina senare dansprojekt har hon undersökt vardagsrörelsernas koreografiska potential i relation till föremål, taktilitet och imaginära rum. I rollen som koreograf, i nära dialog med intimitetssamordnaren, regissören och skådespelaren, har hon nyligen arbetat inom konstfilm med fokus på nakenhet, intimitet och gränssättning.

Deltagare