2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

FACE VALUE

Genomtänkta avsikter: absorbera det förflutna och informera om framtiden

John Athertons formella abstrakta verk är otvetydigt i traditionen av modern abstrakt konst. Vid första anblicken ska de uppskattas helt och hållet i sfären av ren visuell abstraktion och njutningen av att se noggrant sammansatt färg och form. Men, kontra-intuitivt mot denna tradition, kommer Athertons verk inte från den abstrakta konstens linje utan från porträttkonsten. Porträtten eller minnesframställningarna i en anonym skolårsbok från 1980-talet är generna för varje konstverk. När man inser detta tvingas betraktaren att nysta upp verkets abstrakta tvetydighet med förnyad omsorg.

Deltagare