2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Does Terms of Service care?

En installation som spårar CARE i ett ToSsphere – ett användarvillkor-ekosystem

En gång i tiden var det en sak att med omsorg välja vad man skulle äga. Det brukade vara en investering av ens tid och pengar. Med tiden har saker och hur vi förhåller oss till dem förändrats i och med introduktionen av smarta telefoner och appar. Nu har vi pågående relationer med dessa saker som ofta börjar med en enkel lögn: "Jag har läst och godkänner användarvillkoren". Till vårt försvar är användarvillkoren (ToS) inte bra att läsa; för lång, komplex och tråkig. Det är inte så att vi inte bryr oss men vi kan bara inte. Det är mer som att det är ToS som inte bryr sig om vi läser det eller inte!

Den här installationen tittar på användarvillkoren och läser den som en karta i ett försök att spåra vård och frågar "Vem bryr sig användarvillkoren om och för?". Installationen visar en video av en rumslig kartläggning gjord i en urban skog i Umeå. Med en femtech-applikations ekosystem för användarvillkor, ToSsphere, som en plats för förfrågningar, tittar installationen på vem som är närvarande, vem som är frånvarande, vem som tas om hand och vem som inte gör det. Dessa frågor och avslöjanden tryckta på ToS-dokument utgör bakgrunden till videon. Filmen är inspelad i kombination med naturen och belyser hur naturresurser som är viktiga för att upprätthålla digitala saker saknas i ToSspheres. När vi går snabbt mot en vardag vi inte kan föreställa oss utan generativ AI trots dess inverkan på planeten, välkomnar installationen en paus för att noggrant tänka på vårt digitala fotavtryck.

Installationen som utförs som en konstnärlig forskningspraktik inom design vid Umeå Designhögskolan och DCODE Network öppnar vägar för design att engagera sig med demokratisk datastyrning för att utforma nya eko-sociala kontakter som tar hand om vår mer än mänskliga planet.

Detta arbete stöds av projektet DCODE. Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 under Marie Skłodowska-Curie-bidragsavtalet nr 955990.

Deltagare