2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Climate Positive Cities - Designing for Net Zero and Beyond

Klimatpositiva städer, bättre utformade städer för vår framtid.

Om vi bryr oss om människor och vår planet är städer viktiga. 2, 50, 70 - dessa tre siffror sammanfattar kortfattat varför. Städer utgör bara 2 % av landmassan, men över hälften av världens befolkning bor för närvarande i stadsområden. Mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen är kopplade till städer och stadsområden. I en nyligen publicerad rapport i Scientific American konstateras följande: "Invånarna i bara 100 städer står för 20 procent av mänsklighetens totala koldioxidavtryck." Det är ingen överdrift att säga: "I våra städer ligger planetens framtid". Under det senaste decenniet har det funnits några utmärkta exempel på hållbar och omtänksam stadsdesign. Med det allt mer akuta behovet av att ta itu med utsläpp och klimatförändringar och samtidigt på ett hållbart sätt ge plats åt fler människor i städerna finns det en viktig möjlighet att ändra inriktningen på stadsplaneringen på ett sätt som tar ett helhetsgrepp på energi, transport, bostäder, grönska, hållbarhet, omsorg och livskraft och att skapa en ny positiv färdplan med låga koldioxidutsläpp för framtiden för våra städer. Under seminariet kommer vi att titta på städer från Paris till Perth i Australien för att visa hur bra design kan säkerställa att städer presterar bättre när det gäller energi, transport, grönska, byggd form - och de smarta korsningarna däremellan.

Deltagare