2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Skyltfönster

Bli bra, bättre, världsbäst

Oblyg skyltning av en fantastisk verktygslåda för schyssta jobbresor

En innovativ verktygslåda, med över 60 hållbara och enkla idéer för schysst mobilitet – från bra, bättre till världsbäst – finns samlade i en digital idébank som är öppen för precis alla. Även för dig.

För vi tror på tillsammans. Att fler kan åstadkomma mer. 
För att vi bryr oss om här och nu och framtiden.

Guldkorn ur nätverket Malmö Works idébank hittar du utställda i pop up-skyltfönster. Förslagsvis cyklar, går eller åker du kollektivt för att ta dig runt:

Centrum – Stora Nygatan 55 
Möllan – Bergsgatan 38 
Västra hamnen – Nordenskiöldsgatan 24

Malmö Works är ett nätverk av vitt skilda Malmöföretag och institutioner förenade i viljan att utforma enkla men starka incitament för schyssta jobbresor:

För att minska koldioxidutsläppen – till, från och inom vår stad. 
Av omtanke för klimatet och våra medarbetares hälsa och vardagspussel. 

Genom att dela med oss, inspirera varandra och motivera andra blir det enkelt att aktivt hänga på i Klimatomställning Malmö. Följ med på den schysstaste jobbresan här:

malmoworks.se

@malmoworks

Deltagare