2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Black Female Form- En undersökning

Photo of empty medicine carts on the floor

En installation med teman om psykisk ohälsa och metoder för läkning.

Sarah Nakiito är en tvärvetenskaplig konstnär som främst arbetar med textilier, växter och andra naturmaterial, kropp och text. Ibland bildar hennes verk rumsliga installationer, men hon arbetar även med kostym och performance.

Till årets SSDD kommer Sarah Nakiito att ställa ut ett utdrag av projektet "Black Female Form" som i sin renaste form är en betraktelse av temat "Self care". Projektets blick är en avkoloniserande och samtida kartläggning av mentala sjukdom, rasism, minoritetsstress och metoder för kollektivt helande för marginaliserade grupper.

Rasism, sexism och exotifiering mot den svarta och bruna kvinnokroppen har fått psykisk ohälsa och kolonialt arv att lämna spår och begränsningar i hur vi navigerar i de vita majoritetssamhällena i den globala norden med de förutbestämda villkor som gäller för (särskilt utrikes födda) ) invandrarkvinna idag. Vi har ärvt djupa koloniala psykologiska trauman som leder till en systematisk förklädnad av jaget (code switching) och tvingas anta en roll, särskilt i vita rum.

 

Projektet görs med stöd av Region Skåne och Kulturrådet

Deltagare