2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

Avlagringar

Avlagringar

Avlagringar, materialets geologiska ursprung.

I vår utställning ger fyra keramiker från Studio Idun en inblick i unika sätt att med omsorg förhålla sig till materialens geologiska ursprung. Med naturen som förebild, genom att omforma och omskapa, ger vi en bild av dess fortsatta historia.

Deltagare