2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Att återbruka det ”fula”

Att återbruka det "fula"

Att återbruka det ”fula”

År 2020 stod bygg- och rivningsavfallet för ungefär 40 procent av Sveriges avfall. Varför rivs det när klimatmålen är tydliga? Bakom varje rivning har ofta en rad undersökningar och beräkningar lett oss fram till detta oåterkalleliga beslut – att radera istället för att transformera eller addera.

I områden som står inför en omdaning finns redan en befintlig byggnadsmassa möjlig att återbruka. Byggnader ges ett högt eller lågt kulturhistoriskt värde. Ju högre värdering, desto större chans att byggnaden behålls, transformeras, byggs på eller på annat sätt få leva vidare. I vår studie har vi istället fokuserat på det lågt värderade, det “fula” och det rivningshotade.

Utgångspunkten för denna studie har varit att undersöka hur rivningshotade kontorsbyggnader från 1960- och 70-talen kan byggas om och leva vidare som framtidens bostäder. Kan vi tänka nytt och låta det ”fula” stå kvar för dess material- och energivärde, transformera dessa byggnader och skapa tilltalande bostäder som svarar mot samtida önskemål och krav, i samklang med natur och miljö? 

Under SSDD Care kommer vi redovisa delar av vår studie samt bjuda in till ett samtal kring transformation och återbruk.  

Deltagare