2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Artist talk med Sarah Nakiito

Sarah Nakiito

Thoughtful Intentions

Sarah Nakiito är en tvärvetenskaplig konstnär som främst arbetar med textilier, växter och andra naturmaterial, kropp och text. Ibland bildar hennes verk rumsliga installationer, men hon arbetar också med kostym och performance.

Till årets SSDD kommer Sarah Nakiito att ställa ut ett utdrag av projektet "Black Female Form" som i sin renaste form är en betraktelse över temat "Självvård". Projektets blick är en avkoloniserande och samtida kartläggning av psykisk ohälsa, rasism, minoritetsstress och metoder för kollektivt helande för marginaliserade grupper.

Rasism, sexism och exotifiering mot den svarta och bruna kvinnokroppen har fått psykisk ohälsa och kolonialt arv att lämna spår och begränsningar i hur vi navigerar i de vita majoritetssamhällena i den globala norden med de förutbestämda villkor som gäller för (särskilt utrikes födda) ) invandrarkvinna idag. Vi har ärvt djupa koloniala psykologiska trauman som leder till en systematisk förklädnad av jaget (kodbyte) och tvingas ta en roll, särskilt i vita rum

Deltagare