2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Artist talk med Mia Hultgren

Mia Hultgren

Thoughtful Intentions

Inom det vidgade textilfältet är Mia Hultgrens praktik ett utforskande av motsättningar och förvandling - både i material och i ämnen. Genom en utforskande och experimentell process i olika textila tekniker, och ibland med material som går utöver fibrer, arbetar hon i det spänningsfält som uppstår mellan material, form och färg. Återkommande teman i hennes arbete är tid, translucens, mellanrum, dekonstruktion och rekonstruktion. Med inspiration från den omgivande miljön utvecklas hennes arbete genom metoder för upprepning, skiktning och sammankoppling.

Till utställningen NAA x SSDD kommer hon att visa konstverk från serien "Connections", en kontemplativ utforskning av vårt fysiska samspel med både medmänniskor och miljön som omger oss. Serien fördjupar sig i den nyanserade dynamiken i våra kontakter, och fångar den intrikata balett av människor när de korsar offentliga utrymmen - hur vi ger plats åt dem vi möter eller tar ett steg åt sidan för att undvika att stöta på någonting. Den belyser de skiftande avstånden som präglar våra möten - hur vi närmar oss och sedan driver iväg. Kopplad till temat för SSDD 2024, Omsorg, visar det hur vi interagerar med lyhördhet, empati och respekt mot de människor eller omgivningar vi möter och interagerar med.

Deltagare