2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Seminarium

Artist talk med John Atherton

Thoughtful Intentions

FACE VALUE

John Athertons formella abstrakta verk är otvetydigt i traditionen av modern abstrakt konst. Vid första anblicken ska de uppskattas helt och hållet i sfären av ren visuell abstraktion och njutningen av att se noggrant sammansatt färg och form. Men, kontra-intuitivt mot denna tradition, kommer Athertons verk inte från den abstrakta konstens linje utan från porträttkonsten. Porträtten eller minnesframställningarna i en anonym skolårsbok från 1980-talet är generna för varje konstverk. När betraktaren inser detta tvingas de med förnyad omsorg reda ut den abstrakta tvetydigheten i verket.

Deltagare