2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

4D-printade arkitektoniska textilier

4D Printed Architectural Textiles with Amelia Henry

Utställning med med Amelia Henry: 4D-printade arkitektoniska textilier

4D Printed Architectural Textiles är en samling forskningsbaserade designsystem och prototyper för att skapa digitalt tillverkade självskapande och självbärande arkitektoniska kompositer. Prototyperna skapas via direkt-till-textil robotisk 3D-utskrift på platta spända textilier, som sedan deformeras till 3D-strukturer när de släpps från sin ram. Genom att experimentera med olika parametrar såsom material och mönstergeometri, kan självbildande deformationer förprogrammeras till en textil, vilket gör att kompositerna skapar en 4-dimensionell, flexibel struktur.

Utställningen utforskar integrationen av tekniska additiv tillverkningsmetoder i arkitektur med hantverk, taktilitet och konstnärliga uttryck av textilier, som sakpar ett nytt materialsystem som är anpassningsbart och centrerat kring tillverkningsprocessen. Prototyperna är förslag på nya sätt att betrakta textilier i arkitektur och utgör en omprövning av den binära strukturella klyftan mellan hårda och mjuka material inom arkitektonisk tillverkning. Vilken roll kan mjuka material ha i arkitekturen, och hur kan framväxande teknologier och tillverkningsmetoder tillåta oss att utmana det sätt vi traditionellt implementerar dessa material?

Seminarium och vernissage den 22 maj kl 18.00.

Bio

Amelia Henry är en arkitekt och datordesigner som forskar och utvecklar tillämpningen av 4D-tryckta strukturella textilier som ett nytt arkitektoniskt material via robotisk direkt-till-textil-utskrift. Hon har tidigare instruerat workshops i både 4D-textiltryck och traditionell 3D-printning, modellering och visualisering.

Deltagare