2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Utställning

11 Stolar - 11 Historier

11 Stolar

Varför ännu en stol?

Vad är drivkraften bakom att göra en ny stol? Vad är den röda tråden? Är den röda tråden visuell eller filosofisk?

Vi tror att en ny stol inte är riktigt ny om den inte innehåller ett nytt förhållningssätt till funktion, konstruktion, produktion, logistik, material, industrin eller hållbarhet. Om den inte har någon av dessa egenskaper, så är det bara "en annan" stol. En ny stol måste ha en intressant historia att berätta, en ny stol måste ha svar på alla varför som efterfrågas. Är den vacker? För oss är detta inte en relevant fråga, skönhet är bara i betraktarens öga. Vi vill göra skillnad och vi älskar att berätta våra historier, så här är några.

Enjoy!

Deltagare