2326 maj 2024
Mitt program
2326 maj 2024
Mitt program

Ansökan för utställning på Main location

Förbered dig innan du påbörjar ansökan. 

Ansök här (via Typeform)

Ansökningsformuläret innehåller följande information:

SÖKANDE

  • Kontaktperson*
  • Företag/organisation/institution*
  • Telefon*
  • Email*
  • Betalningsuppgifter*

PROGRAMPUNKT

  • Titel på programpunkt:*
  • Önskar du ställa ut inomhus eller utomhus?*

Utställningar inomhus*

Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken kategori som utställaren tillhör.

Small:
- Enskild utövare/Studio/Företag (1–3 anställda)
- Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera utövare/studios)
7 500 kr* exkl. moms

Large:
- Företag/organisation (4+ anställda)
18 000 kr* exkl. moms

Akademi och kulturorganisationer:
- Utbildnings- och kulturorganisationer
15 000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 50 m²) och el. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning**, teknik/upphängning och wifi ingår ej.
**Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp, vilket innebär att hallen erbjuder en naturligt ljus miljö under dagtid. 

A: Small 
B: Large
C: Akademi/kulturorganisation

Inomhus: Utställningsyta

Det finns två typer av utställningsytor: Utställningsyta i korridor (länk till bild) och utställningsyta på podium (länk till bild kanske). Utställningsyta i korridor innefattar valfri form och yta. Podiernas yta är begränsad i sitt format till ca. 50 m2 (2.20 x 24 m). Att ställa ut på ett podium innebär ej en extra kostnad utöver utställningskostnaden för ytan.*

*Observera att podierna målas om av oss i en för er valfri kulör, men kostnad för färg kan tillkomma. Vi arbetar med att få in en sponsor för färg.

Jag ansöker om:
A: Utställningsyta i korridor
B: Utställningsyta på podium

Önskad storlek på yta inomhus

Hur många kvadratmeter önskar du ställa ut på?
(OBS: Tilldelad yta meddelas vid bekräftelse av medverkan på Lokstallarna.)

A: 50-70 m²
B: 70-100 m²
C: 100-150 m²
D: 150 m² +

Utställningar utomhus*

Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken kategori som utställaren tillhör:

Small:
- Enskild utövare/Studio/Företag (1–3 anställda)
- Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera utövare/studios)
5 000 kr* exkl. moms

Large:
- Företag/organisation (4+ anställda)
12 500 kr* exkl. moms

Akademi och kulturorganisationer:
- Utbildnings- och kulturorganisationer
10 000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 25 m²) och möjlighet till elanslutning vid förfrågan. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning och teknik/upphängning och wifi ingår ej.

A: Small
B: Large
C: Akademi/kulturorganisation

Önskad storlek på yta utomhus

Hur många kvadratmeter önskar du ställa ut på?
(OBS: Tilldelad yta meddelas vid bekräftelse av medverkan på Lokstallarna.)

A: 25-50 m² (OBS endast utomhus)
B: 50-70 m²
C: 70-100 m²
D: 100-150 m²
E: 150 m² +

Beskrivning av utställning

  • Ange vad du vill ställa ut och hur du planerar att presentera detta.*
  • Bild*
  • Extra bild*

PRAKTISK INFORMATION

Officiella öppettider på Main location

Torsdag 23 maj – söndag 26 maj, kl 11:00-18:00.

Under dessa obligatoriska öppettider måste en representant vara närvarande vid utställningen hela tiden.

Under festivaldagarna öppnar Main location kl 09.30 för deltagare och personal.

Inträde och ackreditering

Besökare betalar inträde till Main location. Deltagare får mellan 3–10 ackrediteringar beroende på utställningskategori.

Montering och demontering

MONTERING

Måndag 20 maj, kl 08.30-18.00
Tisdag 21 maj, kl 08:30-18.00
Onsdag 22 maj, kl 08.30-18.00

DEMONTERING

Söndag 26 maj, kl 18.30-20.00
Måndag 27 maj, kl 08.30-20.00

El

2 strömkällor (2300W, 230V, 10A) ingår. Trefasström finns tillgänglig efter önskemål för en extra kostnad. Detta sker i samråd med arrangören.

Behöver du en elanslutning?

- Ja
- Nej

Belysning inomhus

Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp och festivalen äger rum i slutet av maj, vilket innebär att utställningarna kommer att presenteras i en ljus miljö under dagtid. Med erfarenhet av förra årets festival, presenterades majoriteten av utställningarna utan extra belysning. Önskas belysning för att förstärka utställningen ber vi er kontakta Ann Isler för frågor, vägledning och offert, ann@formdesigncenter.com 

Internet / WiFi

Wi-Fi finns ej. Önskas internetanslutning rekommenderar vi att köpa in ett mobilt internet. Ta kontakt med en teleoperatör för att få den lösning som passar er.

Upphängning i tak inomhus

I Lokstallarna finns ett begränsat antal fästpunkter i tak för upphängning.
Har din utställning behov av upphängning i tak (till en extra kostnad)?

A) Ja
B) Nej
C) Vet ej ännu

Avfall

Deltagare ansvarar för sin egen avfallshantering. Detta gäller även överblivet material från utställare och får ej deponeras i container utanför utställningsbyggnaden.

Lager och förvaring

Det kommer att finnas en avsatt yta för lagring av emballage.

Övrig information

Toaletter

Toaletter finns i direkt anslutning till utställningshallen.

Säkerhet

Nedan följer viktig säkerhetsinformation:

Brandposter och brandsläckare:

* Vid en olycka måste du alltid varna arrangören. Brandposter och brandsläckare i din yta måste alltid hållas fria.
* Gångvägar och utrymningsvägar måste alltid hållas fria! Även under uppbyggnads- och nedmonteringsdagarna.
* Deltagaren är ansvarig för att säkerställa säkerheten inom och runt ytan med avseende på de föremål som finns i den.
* Deltagarna måste följa order från brandkåren och arrangören.

Flyktiga vätskor och gaser

Förvaring av flyktiga ämnen och gaser i din yta är förbjudet.

Eget ansvar

Deltagaren måste alltid följa arrangörens instruktioner. Om brandkåren avvisar din yta vid dess inspektion, faller detta under eget ansvar och inte under arrangörens ansvar.

Bevakning

Dag- och nattbevakning ingår den 23–26 maj.

Försäkring

Arrangören ansvarar inte för skador till följd av stöld eller skadegörelse. Varje deltagare ansvarar för sin egen försäkring. Vi rekommenderar därför att teckna en utställningsförsäkring.

Montering/Demontering

Utställare på Main Location måste förhålla sig till monterings- och demonteringsdatum och tider. Utställningsytan måste återställas till sitt ursprungliga skick under demonterings-datumen 26–27 maj 2024. Efter måndagen den 27 maj 2024 kommer deltagaren att debiteras 1000 SEK per dag.

Djur

Hundar är inte tillåtna i utställningshallen under monterings- och demonteringsperioden.