2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Ansökan till Main Location

Förbered dig innan du påbörjar ansökan. 

Ansök här (via Typeform)

Ansökningsformuläret innehåller följande information:

SÖKANDE

 • Kontaktperson*
 • Företag/organisation/institution*
 • Telefon*
 • Email*
 • Betalningsuppgifter*

PROGRAMPUNKT

 • Titel på programpunkt:*
 • Önskar du ställa ut inomhus eller utomhus?*

Utställningar inomhus*

Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken av nedanstående kategorier som utställaren tillhör: Small eller Large.

SMALL

 • Enskild designer/Designstudio (1-3 anställda)
 • Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera designers/designstudios)

7.500 kr* exkl. moms

LARGE

 • -Företag/organisation (4+ anställda)
 • -Utbildnings- eller kulturinstitution

15.000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 50 m²) och el. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning**, teknik/upphängning och wifi ingår ej. 
**Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp, vilket innebär att hallen erbjuder en naturligt ljus miljö under dagtid. 

Tillhör du:
A: Small (Enskild designer/studio, designkollektiv)
B: Large (Företag/organisation, utbildnings- och kulturinstutioner)

Inomhus: Utställningsyta

Det finns två typer av utställningsytor: Utställningsyta i korridor (länk till bild) och utställningsyta på podium (länk till bild kanske). Utställningsyta i korridor innefattar valfri form och yta. Podiernas yta är begränsad i sitt format till ca. 50 m2 (2.20 x 24 m). Inför SSDD 2023 kommer podierna målas om i valfri kulör från vår färgsponsor Jotun’s angivna färgpalett. Att ställa ut på ett podium innebär ej en extra kostnad utöver utställningskostnaden för ytan.

Jag ansöker om:
A: Utställningsyta i korridor
B: Utställningsyta på podium

Utställningar utomhus*

Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken av nedanstående kategorier som utställaren tillhör: Small eller Large.

A. SMALL

 • Enskild designer/Designstudio (1-3 anställda)
 • Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera designers/designstudios)

5.000 kr* exkl. moms

B. LARGE

 • Företag/organisation (4+ anställda)
 • Utbildnings- eller kulturinstitution

10.000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 25 m²) och möjlighet till elanslutning vid förfrågan. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning och teknik/upphängning och wifi ingår ej. 

Tillhör du:
A: Small (Enskild designer/studio, designkollektiv)
B: Large (Företag/organisation, utbildnings- och kulturinstutioner)

 • Önskad storlek på yta*
 • Ange vad du vill presentera och hur du planerar att presentera detta.*
 • Bild*
 • Extra bild*

 

PRAKTISK INFORMATION

Officiella öppettider - Main location

Torsdag 25 maj – söndag 28 maj, kl 11:00-18:00

Under dessa obligatoriska öppningstider måste en representant vara närvarande vid din utställning hela tiden.

Montering/Nedmontering

MONTERING

Måndag 22 maj, kl 08.30-18.00
Tisdag 23 maj, kl 08:30-18.00
Onsdag 24 maj, kl 08.30-17.00

DEMONTERING

Söndag 28 maj, kl 18.30-20.00
Måndag 29 maj, kl 08.30-18.00
Tisdag 30 maj, kl 08.30-17.00

Utrustning

El

2 strömkällor (2300W, 230V, 10A) ingår. Trefasström finns tillgänglig efter önskemål för en extra kostnad. Detta sker i samråd med arrangören.

Behöver du en elanslutning?

- Ja
- Nej

Belysning inomhus

Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp och festivalen äger rum i slutet av maj, vilket innebär att utställningarna kommer att presenteras i en ljus miljö under dagtid. Med erfarenhet av förra årets festival, presenterades majoriteten av utställningarna utan extra belysning. Önskas belysning för att förstärka utställningen ber vi er kontakta er kontakta Ann Isler för frågor, vägledning och offert, ann@formdesigncenter.com 

Internet / WiFi*

Internet och WiFi-anslutning kommer att finnas tillgänglig efter önskemål till en extra kostnad. För frågor kontakta Ann Isler, ann@formdesigncenter.com

A) Ja, jag önskar WiFi-anslutning
B) Ja, jag önskar en fast anslutning
C) Nej, jag behöver inte ha tillgång till WiFi under SSDD

Upphängning i tak

I Lokstallarna finns ett begränsat antal fästpunkter i tak för upphängning.
Har er utställning behov av att hänga upp saker i tak?

A) Ja
B) Nej
C) Vet ej ännu

Avfall

Varje deltagare ansvarar för sin egen avfallshantering.

Toaletter

Toaletter finns i direkt anslutning till utställningshallen.

Övrig information

Säkerhet

Nedan följer viktig säkerhetsinformation:

Brandposter och brandsläckare:

 • Vid en olycka måste du alltid varna arrangören. Brandposter och brandsläckare i din yta måste alltid hållas fria.
 • Gångvägar och utrymningsvägar måste alltid hållas fria! Även under uppbyggnads- och nedmonteringsdagarna.
 • Deltagaren är ansvarig för att säkerställa säkerheten inom och runt ytan med avseende på de föremål som finns i den.
 • Deltagarna måste följa order från brandkåren och arrangören.

Flyktiga vätskor och gaser

Förvaring av flyktiga ämnen och gaser i din yta är förbjudet.

Eget ansvar

Deltagaren måste alltid följa arrangörens instruktioner. Om brandkåren avvisar din yta vid dess inspektion, faller detta under eget ansvar och inte under arrangörens ansvar.

Bevakning

Dag- och nattbevakning ingår den 25–28 maj.

Försäkring

Arrangören ansvarar inte för skador till följd av stöld eller skadegörelse. Varje deltagare ansvarar för sin egen försäkring. Vi rekommenderar därför att teckna en utställningsförsäkring.

Montering/Demontering

Utställare på Main Location måste förhålla sig till monterings- och demonteringsdatum och tider. Utställningsytan måste återställas till sitt ursprungliga skick under demonteringsdatumen 28–30 maj 2023. Efter tisdagen den 30 maj 2023 kommer deltagaren att debiteras 1000 SEK per dag.

Djur

Hundar är inte tillåtna i utställningshallen under monterings- och demonteringsperioden.