2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Official suppliers

Trianon

Trianon äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd.

Företaget har alltid drivits av engagemang och nytänkande och var ett av de första privata fastighetsbolagen i Sverige att satsa på social hållbarhet, och det har kommit att ligga i hjärtat av verksamheten.

Genom bolagets affärsmodell som bygger på förvaltning, jobbskapande, trygghetsskapande och satsningar på barn och ungdomar är Trianon drivande i frågor som rör social samhällsutveckling. Modellen har visat sig vara framgångsrik då den bidrar till minskat utanförskap och ökad framtidstro i utsatta områden samtidigt som verksamheten långsiktigt gynnar ekonomisk tillväxt, både för bolaget och samhället i stort.

Vårt fokus är bostäder som utgör mer än 80 procent av vårt fastighetsbestånd. Trianon är börsnoterat och huvudkontoret finns i Malmö. För mer information se www.trianon.se.