1013 sep 2020
1013 sep 2020
Tre personer går över en strand i Skåne.

Foto: Apelöga

Strategic partners

Tourism in Skåne

Vi i Skåne har bestämt oss för att arbeta tillsammans för att turismen i Skåne ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld. Turismen bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men vi nöjer oss inte med det, vi vill åstadkomma mer, nå längre!

För att lösa de globala utmaningarna behöver vi alla dra åt samma håll. Turismen är den tredje största exportnäringen i världen och skapar ekonomiska förutsättningar att leva ett bättre liv. Den ökar förståelsen mellan människor. Men den kan också belasta de platser som besöks. Vi måste helt enkelt se till att turismen inte är en del av problemet. Turismen ska vara en del av lösningen!

Tourism in Skåne vid Southern Sweden Design Days

Arrangemang av pressresa för internationell designmedia. Läs mer om vårt pressarbete här. Arrangemang av panelsamtal kring co-creation, design, turism och framtidens naturupplevelser.

Om Tourism in Skåne

Tourism in Skåne är ett av fyra dotterbolag i den samhällsägda marknads- och utvecklingskoncernen Business Region Skåne. Gemensamt för dotterbolagen är en strävan mot att stärka varumärket Skåne och att öka destinationens nationella och internationella attraktionskraft. Tourism in Skåne samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne.

Läs mer