2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program
Rian

Strategic partners

Rian

Rian är mer än ett vanligt museum. Verksamheten omfattar design, kulturhistoria och offentlig konst i Falkenbergs kommun.

Museet fungerar som en mötesplats som för samman perspektiv och metoder från olika områden. Rian visar tillfälliga utställningar, förvaltar kulturhistoriska samlingar och miljöer samt ansvarar för konsten i kommunens offentliga rum. På Rian möter du design i utställningar, föredrag och workshops. Museet fungerar som en nod för design i Halland och samarbetar med föreningar, högskolor och systerinstitutioner på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. Rian arbetar med ett brett och inkluderande designbegrepp som omfattar industridesign, mode, konsthantverk, slöjd och arkitektur. I många av våra utställningar för vi även samman design med konst och kulturhistoria. Utställningarnas innehåll spänner från historiska tillbakablickar till designvärldens dagsaktuella frågor. Ett pågående, flerårigt projekt på museet är att lyfta fram 1900-talets kvinnliga formgivare genom utställningar och publikationer. Ett av Rians projekt för att tillgängliga design och konsthantverk på nya sätt är Smyckoteket, en låneverksamhet för samtida smyckekonst. Från Smyckoteket kan museets besökare låna ett smycke och bära det under en period om två veckor utan någon annan kostnad än museets entrébiljett.