1922 maj 2022
1922 maj 2022

26 maj 2020

Publicering av programmet har startat!

Programlista

Det kommande programmet har börjat dyka upp på hemsidan. Över 60 event är redan publicerade och antalet kommer växa kontinuerligt till alla runt 200 programpunkter är uppe. Programmet hittar du genom menyn på toppen av sidan, eller klicka här.

I programmet finns allt från workshops till utställningar, seminarier, guidade turer, performances, öppet hus och mer, allt centrerat kring ett tema, ”1 + 1 = 3”. Temat uppmuntrar till samarbeten och korsbefruktningar med syfte att lyfta fram regionens öppenhet. Temat kan ses som en symbol för synergi och hållbarhet – för att lösa existerande och framtida utmaningar behövs samarbete, innovation och nya ekvationer skapas. Temat är öppet för tolkning – det kan vara ett möte mellan olika material eller tekniker som bildar en ny helhet, det kan vara olika uttryck och stilar som kombineras på ett nytt sätt eller olika branscher eller discipliner som samverkar etc.

Southern Sweden Design Days är ett nytt, årligt återkommande event som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation.