2730 maj 2021
2730 maj 2021

22 nov 2020

Instagram takeover med Design & Posthumanism Network!

Döda djur-vägg

Design & Posthumanism Network är en grupp formgivare och forskare som arbetar med posthumanism inom designpraxis, utbildning och forskning.

Nätverket hyser en övertygelse om behovet av att designers uppmärksammar relationer mellan subjekt såsom människor, djur, växter, insekter samt sten- jord- och vattenkroppar. Tillsammans vill de utforska hur designpraxis, utbildning och forskning kan växa och frodas i kontakt med posthumanism – och hur designmässiga och konstnärliga färdigheter, metoder och förhållningssätt samtidigt kan bidra till posthumanism.

Följ oss på Instagram @southernswedendesigndays för att inte missa något.