2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Xylografiska möbler och träsnitt

Woodcut Prints

Xylografiska möbler, hantverk som en form av berättande

SSDD23

Xylografiska möbler produceras genom att dekonstruera snidade träblock och producera unika möbler. Som ett resultat av denna process skapas en känsla av dissonans. Denna effekt mellan 2D-printen och den abstrakta 3D-ornamentiken, som pryder de sista bitarna, producerar ett intressant samspel mellan minne och funktion, igenkänning och interaktion. Denna dissonans fungerar både på ett fysiskt och narrativt plan, och tjänar till att stärka det estetiska draget av både trycket och objektet. Allt detta resulterar i en större koppling mellan användaren och objektet, ett band som om det skapas kan få många positiva resultat.

Om mitt arbete

Mitt nuvarande arbete undersöker hantverkets roll i möbeldesign. Det är min övertygelse att hantverket har en avgörande roll att spela om vi ska sakta ner och åter engagera oss i den materiella världen. Genom hantverket stärks vår koppling till det gjorda föremålet, den mänskliga beröringen kan ses och kännas, tid och energi finns.

Jag är intresserad av hur konst och hantverk kan förmedla idéer och mening, och hur jag kan implementera dessa egenskaper i mina möbler. Under min masterexamen vid Göteborgs universitet, HDK Valand Steneby campus, utvecklade jag en metod som använder handsnidade träblock inte bara för att producera grafiska tryck, utan även möbler. Jag refererar till dessa föremål som Xylografiska möbler

När träblocken väl har använts förvandlas de bokstavligen till möbler. De snidade och färgade ytorna fungerar nu som ornament. Jag njuter verkligen av bredden av denna process. Jag kan ägna mig åt mina konstnärliga behov när jag designar trycken, sedan finslipa mitt hantverk som snidare i deras produktion, och slutligen, bli praktisk och teknisk med design och tillverkning av själva möbeln.

Mitt koncept

Som designer står frågor om hållbarhet alltid i mitt huvud. Det finns många sätt att närma sig detta ämne. Jag har valt att fundera över våra relationer med föremål och hur detta påverkar vår konsumtion av dem.

Mitt mål är att producera möbler som genom sina konstnärliga och narrativa egenskaper skapar en mycket personlig koppling mellan den och användaren. Denna djupare koppling, när den väl har etablerats, innebär att föremålen är mindre benägna att slängas. Istället väljer vi att leva med dem och föra dem vidare, vilket ständigt ökar deras mening och narrativa kraft.

 

Deltagare