2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Öppet hus

Work in Shop

Få en inblick i hur det går till när en konsthantverkare gör sina unika föremål

2023 fyller södra Sveriges största konsthantverkskooperativ Formargruppen 40 år! Genom åren har hundratals sydsvenska konsthantverkare samarbetat för att driva butiken, utbyta erfarenheter och kunskap. Just nu är vi 22 konsthantverkare som arbetar med keramik, silver, textil och trä. Med våra händer producerar vi unika föremål och under SSDD kan ni får en inblick i hur det kan gå till då några av våra medlemmar kommer att ha sin tillfälliga verkstad i butiken.

25/5 Anna Malmsjö Ahlberg, keramik
26/5 Åsa Erwall Simpson, silver
27/5 Jola Glimäng, tuftning
28/5 Jytte Olsson, textiltryck

Deltagare