2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

What's the matter?

What's the matter?

En kurerad, kollektiv utställningen + shop med 6 konstnärer och designers som utforskar sina val av material.

Vad är det som driver oss att använda ett visst material och teknik i vårt arbete och slutliga objekt? När det kommer till att göra val är det sällan vi står inför en perfekt lösning vilket betyder att vi måste väga ett bristfälligt alternativ mot ett annat, här uppstår en kognitiv dissonans. 

I utställningen presenteras ett antal verk som undersöker formgivarens personliga förhållande och inställning till ett visst material. Oavsett om det handlar om materialet i sig självt eller om ett medel för att uppnå ett mål delar dessa 6 en experimentell vision och ett medvetet förhållningssätt till materialet samt vikten av att göra det mesta för hand.

 

Deltagare