2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Vår sista dans

Vår sista dans

Utställning av Grafisk design och illustration, åk 1, vid Fridhems folkhögskola.

Utställning av Fridhems folkhögskolas utbildning i Grafisk design och illustration, åk 1. Här presenteras deltagarnas slutprojekt på temat Dissonans. Projekten är självvalda och kan spänna mellan grafisk formgivning, visuell kommunikation, animation och illustration.

Deltagare