2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Urban Recipes: Malmö Picnic

Urban Recipes

Att skapa, utbyta och göra om stadsrecept för att utforska Malmös rika ekologier

Urban Recipes är en lekfull utforskning av rika ekologier i staden. Genom att kombinera det rumsliga experimentet med att driva runt med den rekursiva metoden att göra recept öppnar Urban Recipes upp ett utrymme för nya sätt att uppmärksamma och förhålla sig till både människor och icke-människor i vardagliga stadsmiljöer. Urban Recipes: Malmö Picnic bjuder in nyfikna folk att ta en promenad i Västra Hamnens industriområde, för att-skapa, utbyta och göra om recept för att uppmärksamma andra icke-mänskliga invånare. Tillsammans ska vi reflektera över hur vi kan odla omsorg i den mer än mänskliga staden.

Registrera här

 

Detta arbete är en del av DCODE-projektet. Projektet har fått finansiering från Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 inom ramen för Marie Skłodowska-Curie bidragsavtal nr 955990.

 

 

 

 

 

Deltagare