2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Unworlding through shapeshifting

Alena Grahn

En resa genom ecosomatisk meditation och rörelse.

Unworlding är ett begrepp som används av Jack Halberstam och syftar på avvecklingen av det oreda som människor har har försatt oss i med  klimatkris, politisk osäkerhet och social orättvisa. När vi demonterar gamla sätt att vara, kan nya sätt framträda. I den här workshopen kommer vi att lösa upp vår mänskliga form genom en guidad eko-somatisk meditation och sedan sakta förvandlas till en icke-mänsklig organism (insekt, svamp, växt etc.).

Hamnskifte, att förvandlas till olika djur för jakt, överlevnad, andlig praktik eller läkning, är en praktik som våra förfäder har levt och inkarnerat.. Kan vi tillåta oss som människor att förvandlas och djupt transformeras till upplevelserna av dem som ständigt påverkas av våra beslut och handlingar när vi bygger, förstör, exploaterar och utvinner? Kan vi finna glädje i att avveckla det vi varit?

Efter meditationen och den korta rörelsesessionen kommer deltagarna att i mindre grupper föra ett samtal kring hur empati med olika organismer kan informera deras dagliga erfarenheter i en mänsklig kropp.

Anmäla dig

 

 

Deltagare