2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Understanding Moss: Us-awareness in the damp and dark

Selena Krivić

Mossa och radikal empati

Mossa och Radikal empati

Radikal empati är en term som populariserats av den brittiske filosofen Roman Krznaric, som försöker förklara varför empati i sig inte är tillräckligt för att skapa förändring.

Och vad har detta med mossa att göra? Empati är en förmåga att relatera till någon/någots känslor och ju mer lik personen/saken är oss, desto lättare har vi att känna empati. Så hur kan vi, som människor, en av de yngsta arterna på planeten känna empati med en av de äldsta? Och vad är den praktiska sidan av empati? Låt oss ta reda på detta i en uppslukande och medskapande workshop.

Anmäla dig

Evenemanget är en del av Locally Alien

 

 

Deltagare