2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Uncertain Landscape

Key-Image-of-Practice_Giga&Tatuli

Interaktiv utställning - nya blickar på Malmös kanaler

En utställning där du är medskapare. Vad ser vi när vi tittar ut över vattnet? Vilka berättelser om livet under antropocen döljer sig under ytan? Vi koncentrerar oss på kanalerna och andra vattenströmmar som platser för komplexa samhällen för fåglar, insekter, växter, alger, fiskar och andra levande varelser. Och vi undersöker hur dessa våta rum integreras i stadens övriga rum.

Besökarna erbjuds att hitta nya sätt att se på och förhålla sig till Malmös kanaler via en konstnärlig praktik. Att vässa sin sensoriska perception, om man så vill. Att se de olika perspektiven mellan mänskliga och icke-mänskliga nätverk. Att utmana hegemoniska perspektiv i den urbana väven.

Deltagarna kommer att bjudas in att besöka en installation i en närliggande kanal och dokumentera berättelserna de hittar där. Observationerna och upptäckterna av denna händelse kommer att inkluderas som en del av utställningen på STPLN.

Evenemanget är en del av Locally Alien

Deltagare