2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

UNBUILT

UNBUILT är en undersökning om arkitekturens fluiditet. Genom ett utforskande av processerna av tillväxt och förfall, stabilitet och transformation, och frågar hur vi uppfattar, föreställer oss och engagerar oss i vår byggda miljö.

Arkitektur kommer i allmänhet med en förväntan om stabilitet och beständighet: fast materia, omedveten om tidens gång. Men innan ett hus ens har blivit färdigt har det redan börjat förfalla.  Färdigställande – det föredragna tillståndet för arkitektur, dess existensberättigande – är kanske mer en önskan än en verklighet. Långt ifrån fast, är arkitekturen i ett kontinuerligt tillstånd av transformation, som materialiserar en öppen förhandling mellan vad som har varit och vad som ännu är.

UNBUILT är en studie om arkitektur och förfall, och är resultatet av ett forskningsprojekt om övergivna hus i Porto som genomfördes 2021. I Portos urbana struktur finns ruínas (ruiner) i olika grader av förfall, reparation eller återuppbyggnad oundvikligt närvarande. Med förbehåll för både debatt och ointresse är dessa hus roll tvetydig.  Genom att avslöja vad som är förlorat men också vad som är ofullständigt, förkroppsligar de det förflutna och framtiden i en enda arkitektur.  Liksom fragmenterade kompositioner är de både minnen och hypoteser. Man kan bara förutse deras innebörd.
Genom processen gjutning bildar UNBUILT ett arkiv och en abstraktion av en förstenad och avbruten ruinering. Som materialiserade  ögonblicksbilder från en byggnads liv intensifierar avgjutningarna de redan fördunklade relationerna mellan oavslutat och förstört, format och slumpartat, permanent och tillfälligt.

Deltagare