2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Tale:or:made

Studio Träda

Hur vi kan lära oss att tänka med stadsträd

Välkomna att dela en picknick med oss och ett av Malmös träd. Under dess bladverk kommer vi med broderi till hjälp att fabulera kring träd-varande. Nål och tråd kommer att röra sig mellan ovan- och underjord – knyta ihop gömda berättelser om rötternas intrasslighet i urbaniteten. 

Genom den här workshopen vill vi rikta uppmärksamheten mot stadsträdens liv och hur vi kan lära oss att tänka med dem. Välkomna att titta förbi och delta i vårt gemensamma broderi, eller bara ta en kopp kaffe och dela era trädberättelser med oss. I början och slutet av workshopen kommer vi ha en sagostund och berätta historier som tar oss närmre träden.

Studio Träda är ett arkitekturkollektiv med ett intresse för de icke-människor vi delar staden med, och en praktik grundad i ett fält som spänner mellan arkitektur, konst och fiktion

This event is part of Locally Alien program

Deltagare