Utställning

Sustainable futures

Compostable amenity kit

Design + System = Sustainable futures

Sustainable futures, eller Hållbara framtider, är en installation som bygger vidare på en presentation av ett urval av projekt från OnMateria-kollektivet, där utbyte av idéer och tankar får ta plats. Det är här designers, producenter och användare kan delta i utformningen av “What is the role of design in the new era?”

Pandemin har ändrat sättet vi ser på världen. Ett paradigmskifte som fundamentalt har förändrat hur vi lever, arbetar, konsumerar och producerar. Vi ser att vi inte kan missa möjligheten att tänka om, nu när vi måste navigera i en ny era, och det är därför OnMateria vill använda utrymmet för att skapa nya definitioner.

Med utställningen som grund presenterar OnMateria ett utrymme för att debattera, där de lyfter fram ett urval av projekt som utgångspunkt för diskussion.

How could we transform uncertain times into a fairer and more sustainable future?

Deltagare