2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Slumpproduktion

Fusat Glas

Glas + Slump = Slumpproduktion

Slumpproduktion är en serie objekt skapade genom ett experimentellt utforskande av tekniken glasfusing. Fokus för utställningen är samspelet mellan produktion, undersökande och det oväntade.

Glas är ett formbart material som kan serietillverkas i maskin. Denna framställning resulterar i identiska objekt som är svåra att skilja från varandra. Framställningsprocessen för hand är däremot svårare att styra vilket innebär att relationen mellan tillverkaren, objektet och materialet blir mer påtaglig.

I motsats till serieproduktion, likriktning och perfektion undersöker Slumpproduktion värdet i individualiteten hos objekten genom det slumpartade som glasfusing ofta resulterar i.

Deltagare