2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Skisser av Mikrokosmos invånare

Collaged image of microorganisms

en videoinstallation

Skisser av Mikrokosmos invånare är en videoinstallation av Felicia Tjus och Svava Þorsteinsdóttir. 

Med ett intresse för det okända har vi gett oss ut för att utforska en annan värld, starkt sammankopplad med denna men ändå främmande för många. En besynnerlig, vacker värld som ofta förbises på grund av sin osynlighet för det mänskliga ögat - Mikrokosmos. 

Med ett mikroskop och computer vision, formas en relation utöver det vanliga mellan mikroskopiska varelser och datorn. Mikrokosmos invånare har integrerats i den digitala sfären och vi har överlåtit våra designverktyg till dem. 

Deras rörelser skapar visuella skisser och hörbara vågor, som människan kan uppfatta. 

Vår förhoppning med detta projekt är att tänja på den här världens gränser och göra den rikare genom att bekräfta andra varelser som vi bebor den med. Att skapa ödmjukhet för det okända.

Deltagare