2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Ska ornament fortfarande vara ett brott?

3D+IDENTITET KANOZI ARKITEKTER

3D + Identitet = Ska ornament fortfarande vara ett brott?

Ska ornament fortfarande vara ett brott? Dags för en avkriminalisering!

Ny teknik för 3D-utskrifter utvecklas snabbt och strax finns möjlighet att skriva ut hela byggnadsdelar direkt på byggplatsen. Med tekniken öppnas det upp för helt nya arbetsmetoder i en postindustriell byggbransch. Former och uttryck på byggmaterial och fasader kommer kunna ges ett helt nytt och formmässigt mycket mer avancerad gestaltning.

Samtidigt pågår tillbakablickande strömningar i samhället där en del menar att bara vi framöver kopierar äldre tiders stilarkitektur så blir allt bra – igen! Men äldre, av många omtyckta, rikt utsmyckad fasader med mycket ornamentik från sekelskifte utfördes i ett annat samhälle med en hantverksmässig tradition och kunskaper som vi med den industriella revolutionen lämnade bakom oss. I det moderna samhället finns inte ekonomiska möjligheter eller intresse att gå bakåt i utvecklingen och bygga med den mängd handkraft som krävdes då. Med nya 3D-tekniken kommer det vara möjligt att kopiera en äldre fasads utseende – men vill vi verkligen kopiera dåtiden in i framtiden?

Vad handlar ett ökat intresse för mer utsmyckade och rikare gestaltade byggnader i grunden om? Handlar det om en önskan om att hitta samhörighet och en gemensam identitet i en vilsen och förvirrad tid? Den önskan tänker vi att arkitekter ska bejaka!

Våra städer och byggnader är två av våra starkaste bärare av en gemensam kulturell identitet. Många av våra livs små berättelser hakar vi fast vid en fysiskt gestaltad miljö. Kan en mer rikt gestaltad fasad ha en uppgift att fylla för en ökad stolthet för platsen där man bor? Öka känslan av att höra ihop och höra hemma i ett nybyggt stadskvarter? Kanozi Arkitekter menar att om ett ornament till och med kan minska segregationen så kan det vara värt att testa en avkriminalisering!

Kanozi Arkitekter vill under Southern Sweden Design Days visa en del av sina experiment när det gäller 3D-utskrifter och deras påbörjade utforskningar i framtidens fasadutformning.

Deltagare