2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Självkännedom, vanmakt och skor som inte passar

Banner

En spaning eller två i kommunikationsträsket

Självkännedom, vanmakt och skor som inte passar är en subjektiv tolkning av dissonans inom kommunikation. Det kommer att ta uttryck i en fysisk utställning innehållandes ett fanzine där sidorna även tryckts upp till affischer. Projektet utgår ifrån formgivarnas egna tankar, upplevelser och diskussioner som sedan gestaltas grafiskt, illustratoriskt och typografiskt. 

Teman som kommer att behandlas är bland annat självreflektion, sociala strategier, gränssättande, intryck och uttryck. Till exempel berörs hur våra uppfattningar om oss själva kan skilja sig från andras intryck av oss, en av många dissonanser som påverkar våra relationer och hur vi interagerar med varandra. Att veta vad och varför en känner, och sen kunna översätta detta i ord som en annan människa förstår är en konst som vi oftast själva måste ansvara för att lära oss behärska. Ofta kan det dock vara svårt att se var en ska börja eller vad som egentligen saknas.  

Projektet kommer att visualiseras med hjälp av risograf-tryck, en metod som bär med sig en oberäknelighet som vi tycker förstärker och speglar temat. Inom risograf-tryck trycks varje färglager för sig, ovanpå varandra. Detta innebär att papperet behöver matas in en gång för varje färg och därför inte kommer att befinna sig i samma position för varje omgång. Detta medför att inget tryck är det andra riktigt likt och att oväntade förändringar kan ske med motivet för varje exemplar.

 

Deltagare