Utställning

A sit down

SIT DOWN F**L

Studio + A small piece of furniture = A sit down

Välkommen till vår studio för en tillfällig utställning

A small piece of furniture.

Den minsta möbeln i en serie framtagen under de två senaste åren.

Möbelns sammansättning skapar en berättelse om det burna och det bärande, en primitiv logik som ger objektet en uppriktighet och skapar ett uttryck som på samma gång är både uppenbart och överraskande.

Pallen togs fram i samarbete med en Malmöbaserad möbelsnickare i trä från ett lokalt sågverk.

Deltagare