Performance

Scroll & Fold ~ A Love Story Untold

Scroll and fold. BEAST Studio

Digital + Analog = Scroll & Fold ~ A Love Story Untold

Scroll & Fold är ett projekt arrangerat av BEAST Studio som utforskar konstnärligt och grafiskt skapande i relation till det överväldigande i form av ett ständigt växande flöde i både den digitala världen och i det fysiska rummet. Besökaren bjuds in att bidra till flödet genom att producera grafiskt material som snabbt trycks i Risograph och laddas upp till det digitala flödet samt till en växande hög av vikta, tryckta papper i studion.

Ett inslag i vårt moderna liv är olika digitala flöden, ständigt växande och till synes utan varken början eller slut, designade på det här sättet för att hålla oss fast vid våra skärmar i ett ändlöst skrollande. Med funktionen ”infinite scroll” försvann den lilla stundens paus för reflektion som användaren erbjöds vid slutet av en sida i ett flöde, där hen kunde välja att nöja sig och inte klicka vidare, och ersattes av att flödet struntar i användarens eventuella egna vilja och automatiskt fortsätter att skicka hen djupare och djupare in i det ständigt expanderande hålet.

Projektet bygger på en rad tvådelade mikro-workshops där besökarna bidrar till det digitala flödet genom att skapa grafiskt material som trycks och laddas upp. Flödet får också en konkret gestaltning i det fysiska rummet, i workshopens andra del, där det tryckta materialet viks till olika figurer och läggs på en ständigt växande hög.

BEAST Studio kommer att låta digitala förutsättningar influera det analoga skapandet och vice versa, samt använda sig av konstnärliga principer för att skapa grafisk design, och vice versa. Allt kommer att dokumenteras och i efterhand presenteras i både digitala och fysiska sammanställningar som kompletterar varandra.

Flödet kan följas på Instagram: @scrollandfold
Hemsida för projektet: beaststudio.se/scrollandfold

Deltagare