2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Sandbädd

Garden loops

Sand bed as an environment for soil-dwelling bees

Välkommen till en workshop där vi utforskar våra städers materiella ytor och hur de tillåter olika icke-mänskliga varelser att samleva med oss. Tillsammans kommer vi att fokusera på sandbädden, ett habitat för marklevande arter som solitärbin /vilda bin. Genom en anti-extraherande metod kommer vi att bygga små prototyper av sandbäddar för dessa individer tillsammans.

Anmäla dig

 

 

Deltagare