2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Roundabout

Char

Utställning - Ny Stol och Nytt Bord - Designprocess från första skiss till Prototyp.

Bord och Stol, den ena i trä och den andra i stål.

Båda produkterna undersöker rundhet men i olika material. 

Lokal tillverkning med snickare, trådbockare och glasmästare från södra Sverige. 

 

Tack till:

ABL Tråddetaljer för arbetet med borden.  https://www.abltrad.se/

Carsten Nilsson för tillverkning av stol prototyp.  https://www.carstennilsson.se/ 

Johan Persson Glasmästeri AB för härdade glasskivor till borden. https://jpg.nu/

 

(Tidigare utställningsnamn "Genomsyn")

Deltagare