2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Room Surrealism

Room Surrealism

Rumslighet + Upplevelse = Room Surrealism

På ett av Ohboys hotellrum får du uppleva en tredimensionell platsspecifik konstinstallation som omsluter dig från alla håll. Där design och konst förstärker dina sinnen och ger dig nya perspektiv kring hur ett rum kan användas.

Installationskonst beskriver en konstnärlig genre av tredimensionella verk som ofta är platsspecifika och utformade för att förändra uppfattningen om ett utrymme. I allmänhet används termen för interiöra utrymmen, medan exteriöra ingrepp ofta kallas ’land art’; gränserna mellan dessa begrepp överlappar emellertid. Space by Jeanette arbetar med hela spektrat, med såväl inomhus- och utomhusinstallationer.

Deltagare