2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Filmvisning

Project Bunker

Project Bunker Film Affisch

Arkitektonisk film baserad i det post-kommunistiska Albanien som omvärderar Albanska bunkrars förhållande till landskapet och samhället genom att återuppliva innebörden av bunkrar och albanernas kollektiva minne.

De stora utmaningarna med dagens snabba stads- och landsbygdsförändringar och förtätning skapar nya uppdrag för arkitekter, designers och urbanister. Mitt i den snabba och ekonomiskt drivna urbaniseringen finns dolda pärlor som är en del av städernas och vår byggda miljös urbana mönster.

Kontexten av forskningen baseras på personliga erfarenheter från Albanien, och dess postkommunistiska svåra arv. Albanien genomgick sina svåraste tider under kommunistregimen, där diktatorn Enver Hoxha styrde landet med järnhand i 40 år. Hans politik utövade brutala Marxist-Leninistiska taktiker och ideologier som resulterade i att påtvinga det albanska folket en förskräcklig totalitär regim. Hoxhas isolationistiska politik kulminerade i program "Bunkerisering" (albanska: bunkerizimi) som lät bygga över 700 000 bunkrar över hela landet under en mycket kort tidsperiod. Detta var en stor ekonomisk och mänsklig kostnad för nationen. Idag lever Albanerna med det komplicerade och regimens smärtsamma arv, omgivna av bunkrar.

Resultatet av detta projekt är filmen "Project Bunker", som syftar till att rikta uppmärksamhet på aspekter som har betydelse, ställa frågor och kanske svara på några, den syftar också på att autentiskt uttrycka och förmedla den upplevelse jag personligen hade under mitt besök i Albanien och på något sätt låta publiken komma in i min tankeprocess.

För mer information om projektet, läs den engelska versionen av programpunkten.

 

Deltagare