2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Nätverksevent

Organisms Democracy Baltic Sea

Person holding a print of a herring infront of their face

Ge Östersjön rösträtt!

I Organism Democracy Baltic Sea föreställer vi oss en framtid där alla levande varelser runt Östersjön samextiserar på lika villkor. Konstnärskollektivet Club Real och organisationen Organism Democracy har tillsammans med partners i Danmark, Finland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland utvecklat modeller för kulturellt och politisk inkludering av allt marint liv. MS Balitc Sea blir ambassadörer för haven och tar med det post-humana livet på en resa längst Östersjöns kuster.

Som en del av Locally Alien Festival kommer Organism Democracy att vara på plats föra att informera och samtala om programmet. Här finns plats för deltagarna att engagera sig, ställa frågor, dela idéer och tankar med Organism Democracy. 

Eventet genomförs med stöd av Nordisk Kulturfond.
 

Deltagare