2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Öppenhet - Skillnad - Gemenskap

Photo.SSDD2022

Arkitektur är en rumslig angelägenhet och handlar i första hand om kvaliteterna i och hos de vardagliga rum där våra liv utspelar sig.

Den här utställningen syftar till att visa flera och olika sätt att ta itu med idén om dissonans i arkitektur via studentprojekt från Arkitektskolan vid Lunds Universitet. I Lund introduceras studenterna i olika sätt att undersöka, utveckla och utforma hållbara rumsliga sammanhang för mänskligt liv; rum och platser som öppnar möjligheter till kreativa och inspirerande förutsättningar för alla – lokalt och globalt.

Deltagare