2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utomhusinstallation

OAS

Ett grönt rum skapar dissonans genom kontrasten till platsen - en frodig grönska reser sig upp ur outnyttjad mark och visar på formgivningens betydelse i skapandet av gröna miljöer.

På en plats full av hårda material och bortglömd vegetation tar vi avstamp i de gamla järnvägsparkerna och inspireras av dessa grönskande rum skapade för lokförarna att tillbringa sin lediga tid och kunna återhämta sig i. Kontrasten till platsen skapar dissonans, en frodig grönska som reser sig upp ur outnyttjad mark. Sirligt bladverk, mjuka former och klara färger möter gammal räls, rött tegel och glas. Vem vet hur staden skulle se ut om fler bortglömda platser togs till vara och omvandlades till gröna rum, utan att kompromissa bort dess ursprung och karaktär. Vid lokstallarna skapar vi ett grönt rum på en plats som idag ligger oanvänd och i skymundan - en mjuk oas i kontrast till miljön utanför. Med “OAS” vill vi visa på formgivningens betydelse i skapandet av gröna miljöer. Att design inkluderar skapandet av en känsla och en plats, på ett sätt knutet till praktisk användning men utan att vara ett specifikt bruksföremål.

Deltagare